Fördelarna med e-signering: spara pengar, spara tid och gör säkrare affärer

Publicerat fredag 31 mars 2023 kl. 11:16

Visualisation av en person som signerar ett dokument digitalt via sin mobiltelefon och dator

Att använda e-signering för att signera dokument har många fördelar jämfört med traditionella signaturer. Här är tre av de främsta:

Spara pengar med e-signering

Minska pappers- och tryckkostnader: Genom att underteckna dokument elektroniskt behöver du inte skriva ut papper och skicka dem via posten. Detta minskar inte bara papperskostnaderna utan också kostnaderna för tryckning, frakt och hantering av dokument.

Snabbare behandling av dokument: E-signering gör det möjligt att underteckna dokument snabbare än traditionella signaturmetoder, eftersom du kan underteckna dem var som helst och när som helst. Detta kan minska kostnaderna för förseningar och fördröjningar i behandlingen av viktiga dokument.

Ökad effektivitet: Genom att använda e-signering kan du effektivisera processen för att samla in och hantera elektroniska signaturer. Detta minskar inte bara kostnaderna utan också tiden och ansträngningen som krävs för att samla in och hantera pappersbaserade signaturer. Förbättrad säkerhet: E-signering kan hjälpa till att förbättra säkerheten för dina dokument, eftersom de kan krypteras och skyddas mot obehörig åtkomst. Detta minskar risken för förlorade eller stulna dokument och kan hjälpa till att skydda din organisation mot bedrägeri och andra former av cyberhot.

Spara tid med e-signering

Snabbare signatursprocess: Istället för att skriva ut dokument, skriva på dem och sedan skanna dem, kan du enkelt signera dokument elektroniskt med bara några få klick.

Ökad effektivitet: E-signaturprogramvara kan automatisera processen för dokumenthantering, vilket minskar risken för fel och sparar tid. E-signaturer kan också integreras med andra verktyg och system, vilket gör det enklare att hantera dokumentflödet.

Ökad tillgänglighet: Genom att använda e-signaturer kan du signera dokument från vilken plats som helst, när som helst. Detta minskar behovet av att träffas personligen eller skicka dokument via posten, vilket sparar tid och minskar kostnaderna. Mindre administration: Eftersom e-signaturer är elektroniska kan du enkelt spara och organisera dina dokument elektroniskt, vilket minskar behovet av pappersdokument och minskar den tid som krävs för att hantera och organisera dokumenten.

Säkrare affärer med e-signering

Stark autentisering: E-signaturprogramvara erbjuder en hög nivå av autentisering, vilket säkerställer att personen som skriver under är den som de påstår sig vara. E-signaturprogramvara använder ofta flera autentiseringsfaktorer, såsom lösenord, biometrisk identifiering och verifiering av e-postadress, vilket gör det svårt för obehöriga att manipulera eller använda e-signaturer.

Dokumentintegritet: E-signaturprogramvara skyddar dokumentintegriteten genom att kryptera dokumenten och säkerställa att de inte ändras efter att de har signerats. Detta förhindrar manipulation av dokumentet och garanterar att det är originalversionen som signerats.

Enkel dokumenthantering: E-signaturprogramvara gör det möjligt att spåra och hantera dokument på ett säkert sätt. Detta minskar risken för att dokument går förlorade eller hamnar i fel händer, och det ger även möjlighet att spåra vem som har signerat dokumentet och när. Juridiskt bindande: E-signering är juridiskt bindande och erkänns som likvärdigt med handskrivna signaturer, förutsatt att den uppfyller vissa krav på autenticitet och integritet enligt lagar i många länder.

Sammanfattningsvis, genom att använda e-signering för att signera dokument kan man spara tid och pengar, samtidigt som man ökar säkerheten i dokumenthanteringen. E-signering är också ett bra sätt att minska risken för felaktigheter och misstag, och ger bättre spårbarhet i dokumenthanteringen.

Kategoriserat under E-signering