Lägg till en Granskare och skapa trygghet inför signering

Publicerat fredag 13 januari 2023 kl. 12:16

ange-granskare-zigned
Ange granskare genom att klicka på partens e-postadress.

Nu lanserar vi funktionen Granskare som ett kraftfullt komplement till vår nyligen lanserade Signeringsordning med drag-and-drop.

Ett vanligt förfarande vid avtalsskrivning är att en person med insikt i detaljerna ska titta igenom innehållet innan det skrivs under av behöriga personer.

Vi har ni med vår nya funktion Granskare gjort det möjligt innefrån signeringsrummet hos Zigned. Med adderingen av Granskare skapar vi möjlighet för effektivare signeringsprocesser. Använder du funktionen i kombination med vår sekventiella och grupperade, drag-and-drop Signeringsordning kan du skapa ett workflow för varje dokument som skapar så lite distraktion för respektive part som möjligt.

Att ange en Granskare till ett dokument som ska signeras är enkelt. I steg tre, lägg till parter, klickar du på den parten som du önskar ange som granskare. Då expanderar kortet och du får möjligheten att ange partens roll till dokumentet.

Som en bonus när vi tog fram funktionen Granskare, tog vi även fram möligheten att ändra e-postadressen till en part om den skulle blivit fel. Istället för att du som tidigare var tvungen att ta bort parten och lägga till den på nytt, gör du på samma sätt som när du vill ange Granskare. Klicka på parten och redigera sen e-postadressen. Dina ändringar kommer sen att sparas automatiskt.