Digital vs. fysisk signering: Vad du behöver veta om eIDAS och juridiska skillnader

Publicerat fredag 8 september 2023 kl. 16:06

I en värld där både papper och pixlar har sin plats, ställs många inför frågan: Vilken typ av signatur kan jag lita mest på? I vår senaste LinkedIn-undersökning upptäckte vi att åsikterna varierar. Därför tar vi i den här artikeln en närmare titt på skillnaderna mellan digitala och fysiska signaturer. Vi kommer också att utforska eIDAS, EU:s regelverk för digitala transaktioner, för att förstå de juridiska aspekterna av de olika signaturtyperna. Oavsett om du är ny inom digital signering eller bara vill ha en uppdaterad översikt, har vi informationen du behöver.

Vad är en fysisk signatur?

En fysisk signatur, det vill säga "din signatur" eller "din underskrift", utförs vanligtvis med blå bläckpenna på ett pappersdokument. Det är den mest traditionella formen av att godkänna och autentisera dokument. Även om det kan kännas som den mest "naturliga" eller "äkta" formen av en signatur, kommer den med sina egna utmaningar. Med fysiska dokument uppstår behovet av fysisk arkivering, risk för förfalskning, och potentiella svårigheter att snabbt och enkelt dela dokument med andra. För att sätta det i kontext, tänk dig att du måste skicka ett kontrakt till en internationell kund. Med en fysisk signatur skulle du behöva posta dokumentet, vänta på att det returneras, och sedan förvara det på en säker plats. Detta är inte bara tidskrävande utan också en process som kan vara sårbar för flera typer av risker.

Vad är en digital signatur?

En digital signatur är i grund och botten en elektronisk motsvarighet till en fysisk signatur, men med flera fördelar som gör den anpassad för den moderna digitala världen. Istället för att manuellt skriva ditt namn på ett pappersdokument, används en digital signatur för att elektroniskt godkänna och autentisera ett dokument. Tack vare kryptografiska metoder kan man säkerställa att dokumentet inte har ändrats efter det att det har signerats, vilket ger en extra nivå av säkerhet och autenticitet. När det kommer till praktisk användning, kan en digital signatur spara massor av tid och resurser. För att återgå till exemplet med en internationell kund: Med en digital signatur kan kontraktet skickas, godkännas, och arkiveras inom loppet av minuter, helt elektroniskt. Detta eliminerar behovet av fysiska transporter och minskar risken för förlorade eller skadade dokument. För många företag och organisationer är övergången till digital signering en “no-brainer”, särskilt i ljuset av dess juridiska status tack vare EU:s eIDAS-förordning.

eIDAS och dess påverkan

eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) är en EU-förordning som standardiserar elektronisk identifiering och transaktioner. Det finns tre huvudtyper av elektroniska signaturer enligt eIDAS:

  • Enkel elektronisk signatur (SES)
  • Avancerad elektronisk signatur (AES)
  • Kvalificerad elektronisk signatur (QES)

Varje nivå har sina egna juridiska och säkerhetsmässiga implikationer.

Juridiska skillnader

  • Fysisk signatur: Allmänt accepterad, men kan vara svår att verifiera.
  • Enkel elektronisk signatur: Bindande men kan ifrågasättas juridiskt.
  • Avancerad elektronisk signatur: Starkare juridisk ställning, svårare att ifrågasätta.
  • Kvalificerad elektronisk signatur: Starkast juridisk ställning, nästan omöjlig att ifrågasätta.

Förståelsen för vilken typ av signatur som passar dina behov kan spara både tid och resurser. Oavsett om du är mest bekväm med traditionella metoder eller om du är redo att ta steget fullt ut i den digitala världen, finns det en lösning som passar dig.

E-signering hos Zigned

På Zigned förstår vi vikten av att skapa en trygg och effektiv signeringsprocess. Därför har vi valt att alltid tillhandahålla Avancerade elektroniska signaturer utan extra kostnad via Mobilt BankID. Denna nivå av elektronisk signering överstiger de rättsliga kraven som ställs enligt eIDAS. Det ger dig och din motpart en hög grad av trygghet i era affärstransaktioner. I en tid då digital transformation är viktigare än någonsin, vill vi göra det enkelt för företag att ta det digitala steget utan att kompromissa.

Kategoriserat under E-signering