Nu kan alla skriva under dokument via Zigned

Publicerat onsdag 2 mars 2022 kl. 14:51

Idag lanserar Zigned enkla digitala signaturer på sin plattform för att ge användarna ökad flexibilitet att kunna skicka dokument till personer utan Mobilt BankID.

Sedan start har Zigned använt sig av Mobilt BankID från den svenska leverantören Finansiell ID-teknik BID AB som enda metod för identifiering och signering på plattformen. Men i takt med att plattformen och användandet ökar växer också behoven.

För att kunna erbjuda den flexibiliteten har vi nu som ett komplement tagit fram möjligheten att skriva under dokument med så kallade Enkla Digitala Signaturer (SES) via en verifieringskod som skickas ut via e-post. Du kan läsa mer om skillanden mellan Enkla Digitala Signaturer och Avancerade Digitala Signaturer (AES) här.

“Att endast erbjuda Mobilt BankID till en början gav oss möjligheten att ge både en trygg och enkel användareupplevelse för majoriteten av våra svenska kunder. Med den nya möjligheten att skriva under med verifieringskod utökar vi flexibiliteten som vi uppfattat att många har önskat.” säger Zigneds vd Ludvig Edström.

Introduktionen av enkla signaturer via verifieringskod ger Zigneds användare trygghet i att alltid veta att de kan få ett dokument underskrivet via tjänsten. Oavsett om de befinner sig inom Sverige eller inte.

För kunder som önskar, finns såklart möjligheten att kräva så kallade avancerade digitala signaturer (AES) i form av Mobilt BankID i samband med att du laddar upp dokumentet som ska skrivas under.