Vad är PAdES? Förstå EU-standarden som säkerställer ditt dokument

Publicerat tisdag 17 oktober 2023 kl. 13:36

vad-aer-pades
Vad är PAdES? Förstå EU-standarden som säkerställer ditt dokument

Vad betyder PAdES, och varför är det viktigt för dig? Om du någonsin har frågat dig det är du inte ensam. I en nyligen genomförd undersökning på LinkedIn visade det sig att 60% av deltagarna var osäkra på vad PAdES faktiskt är. Låt oss reda ut begreppet.

Vad är PAdES?

PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) är en EU-rekommenderad standard för att säkerställa integriteten i digitalt signerade PDF-dokument. Det är en del av eIDAS-förordningen, som reglerar elektroniska transaktioner inom EU.

Varför är PAdES viktigt?

Förutom att det är en EU-rekommenderad standard, bidrar PAdES till att skapa långtidsvaliderade (LTV) digitala signaturer. Detta är särskilt viktigt om ditt dokument behöver användas som underlag i en juridisk process längre fram.

Hur fungerar det?

När du signerar ett dokument med PAdES, krypteras och tidsstämplas det. Detta gör att man kan verifiera när dokumentet signerades och av vem, samt att inga ändringar gjorts efter signering.

Hur kan jag identifiera ett PAdES-dokument?

Enklaste sättet är att använda en PDF-läsare som stöder PAdES. Om dokumentet är signerat enligt PAdES-standarden, kommer det att vara tydligt märkt som sådant.