Varför en avancerad signatur kan vara avgörande för ditt företag

Publicerat måndag 25 september 2023 kl. 16:27

valj-en-avancerad-signatur
Välj en Avancerad digital signatur, såsom BankID för dina avtal

I en digital värld är skyddet av din information och transaktioner inte bara viktigt, det är avgörande. När vi pratar om digitala signaturer är det viktigt att förstå skillnaden mellan enkel och avancerad signatur. En avancerad signatur, som Mobilt BankID, kan vara nyckeln till att undvika rättsliga tvister och osäkerhet i affärsrelationer.

Skillnader mellan enkel och avancerad digital signatur

En enkel digital signatur kan vara så simpel som en inskannad bild av din fysiska signatur eller ett klick. Men i en rättslig tvist kan en sådan signatur lätt ifrågasättas och vara svår att bevisa. Avancerade digitala signaturer, däremot, används tillsammans med stark autentisering och krypteringstekniker som gör det nästintill omöjligt för någon annan än signatören att ha skapat den.

Vilka är det potentiella implikationerna på din affär?

Användning av en enkel digital signatur kan bidra till att komplicera saker betydligt om du hamnar i en rättslig tvist. Det på grund av att bevisbördan kan hamna på dig att bevisa legitimiteten i din motparts signatur. Med en avancerad signatur, såsom Mobilt BankID, skapar du inte bara en högre nivå av säkerhet men också en ökad nivå av förtroende mellan dig och dina affärspartners.

Hur ställer sig Zigned i frågan?

På Zigned har vi förstått vikten av detta och erbjuder därför alltid avancerade elektroniska signaturer via Mobilt BankID utan extra kostnad som det primära sättet att signera dokument. Det innebär att du inte bara får en snabb och effektiv signering, utan också en som håller hög juridisk standard och minskar risken för komplicerade tvister.

Hur väljer jag rätt signatur?

För att bedöma vilken autentiseringsnivå som är rätt för ditt specifika avtal, kontrakt eller överenskommelse är det egentligen bara en fråga du behöver besvara dig själv: Vad är avtalet värt: Om en tvist blir svår att lösa, kan du riskera att förlora hela det värdet?

Att använda rätt typ av digital signatur är inte en teknisk övervägning; det är en försäkring mot potentiella rättsliga tvister och en investering i ditt företags framtid. Genom att använda avancerade digitala signaturer som Mobilt BankID, skapar du en trygg och säker grund för alla dina affärstransaktioner.

Kategoriserat under E-signering